Yrkestrafiktillstånd buss, taxi och gods

Utbildning för blivande trafikansvariga och egenföretagare inom transportnäringen.
Trafiktillstånd buss, taxi och gods. Utbildningen kallas bland annat Eget på väg och Bliv av andra utbildningsföretag.

Utbildningsmaterialet är på 540 sidor, till detta har vi på hemsidan under Lagar och annat många olika lagtexter och även viktiga broschyrer. Det finns 980 frågor och övningar med facit och också prov som finns på nätet, förmodligen det mest omfattande materialet i Sverige.

Med andra ord är denna utbildning omfattande, heltäckande och genomtänkt. Är du ute efter kvalitativt trafiktillstånd med löpande stöd under utbildningstiden så har du kommit helt rätt. Vi har lång erfarenhet av trafiktillstånd som du som kund får direkt nytta av. Vi vet vad som krävs för att du ska lyckas i dina studier och har utformat utbildningen efter detta.

Trafiktillstånd med kontinuerligt stöd

Du har också oss på Aleso att ringa, maila och sms:a, inte bara på kontorstid utan oftast på kvällar och helger också. Vi följer dig på väg till målet och ser till att du klarar proven. En trygghet som är värt mycket. Starta eget på väg!

Vi erbjuder lärarledd undervisning för yrkestrafiktillstånd för buss, taxi och gods i Göteborg, Bromma, Södertälje, Linköping och Helsingborg. Bliv bäst på väg!

Innehåll

  • Dag 1. Juridik
  • Dag 2. Ekonomi och Bokföring
  • Dag 3. Ekonomi, Kalkyler och budget
  • Dag 4. Tekniska normer och Fallstudie

Utbildningen kostar 9 900 kr + moms (2475 kr). I priset ingår två fika och lunch alla utbildningsdagar.

Gör verklighet av dina drömmar att starta något eget. På väg mot målet ser vi på Aleso Utbildning AB till att du får den hjälp och undervisning du behöver.

Till bokningen

Med föreläsningar på nätet! Koden för att se föreläsningen hittar du om du loggar in till proven. Introduktion

Flik 1-5 Juridik
Flik 6-7 Ekonomi
Flik 8-9 Tekniska normer Säkerhet

Logga in till proven

Information om kursen


Fråga: Får bara den som har yrkestrafiktillstånd bedriva yrkesmässig trafik?

Svar: Ja.

Fråga: Vad innebär godstrafik?

Svar: Yrkesmässig trafik som avser transporter av gods.

Fråga: Vad innebär linjetrafik?

Svar: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. Om linjetrafik bedrivs med personbil krävs taxitrafiktillstånd.

Fråga: Vad innebär beställningstrafik med buss?

Svar: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

Fråga: Är en bil för åtta passagerare en buss / mini-buss?

Svar: Det är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik.