Din guide till yrkestrafiktillstånd

Yrkestrafiktillstånd eller trafiktillstånd som det ofta kallas är ett omfattande ämne som väcker många frågor. I denna artikel har vi gjort vårt bästa för att reda ut hur det här med yrkestrafiktillstånd fungerar. Se det som en guide för dig som vill veta hur man gör för att få ett trafiktillstånd.

I denna artikel berättar vi om allt från lagar och regler till vilka kurser man kan gå och hur man gör proven. Och så avslutar vi med frågor och svar samt 5 bra tips.

Yrkestrafiktillstånd

Vad är ett trafiktillstånd?

I lagtext kallas det för yrkestrafiktillstånd, men i dagligt tal brukar det kort och gott benämnas som trafiktillstånd. Om du ska transportera något, gods eller personer, åt andra och ta betalt för det så måste ditt företag eller din organisation ha ett trafiktillstånd, och för att få detta trafiktillstånd måste du ha en fysisk person i din organisation som är trafikansvarig. Den som är trafikansvarig måste först godkännas av Transportstyrelsen. Detta godkännande utfärdas när du har genomfört godkända prov hos Trafikverket.

Du måste ha trafiktillstånd om du:

 • Driver ett bussbolag
 • Driver ett taxibolag
 • Driver ett åkeri som transporterar varor och styckegods

Du måste också ha trafiktillstånd om du:

 • Driver en firma som hyr ut och transporterar utrustning och/eller maskiner till andra företag eller privatpersoner.
 • Om du driver ett tjänsteföretag som innebär att du transporterar exempelvis dina kunders avfall till deponi eller återvinning.
 • Om du driver en verksamhet inom handel där du själv transporterar varor mot betalning direkt till kund.

Ibland kan det vara svårt att bedöma om du behöver ha trafiktillstånd eller inte, men eftersom kravet regleras i yrkestrafiklagen, som gäller i hela EU, är det bättre att utgå från att du behöver ha ett trafiktillstånd än att chansa.

Så gör man för att söka trafiktillstånd

Ansökan görs digitalt på Transportstyrelsens hemsida där du skannar in de dokument som behövs. Men innan du gör själva ansökan måste du se till att ha en person i din organisation som är godkänd av Transportstyrelsen som trafikansvarig.

Vem kan bli trafikansvarig?

I ett mindre företag är det ofta ägaren själv som är den trafikansvariga. I större företag brukar man separera rollen från själva företagsledningen.

Godkända prov trafiktillstånd – då blir du trafikansvarig

Rollen som trafikansvarig i ett företag innebär att du ska ha fullgod kunskap om alla regler som gäller inom transportsektorn så att du kan kontrollera att arbetet utförs på ett lagligt och rätt sätt inom företaget. Du behöver också kunna kontrollera att ekonomin fungerar som den ska, att anställningsförhållanden och arbetsmiljö är god och att avtalsrätt följs inom företaget.

För att bli trafikansvarig inom lastbil och transport av gods krävs två godkända trafiktillstånd prov hos Trafikverket. Likaså krävs två trafiktillstånd prov för den som vill bli trafikansvarig inom buss. Om du vill bli trafikansvarig inom taxi krävs fyra yrkestrafiktillstånd prov.

Trafiktillstånd kurs och prov

Yrkestrafiktillstånd – kurser och prov

Proven hos trafikverket är omfattande och därför behöver nästan alla genomgå en utbildning för yrkestrafiktillstånd för att klara proven. Kurserna är breda och omfattar allt ifrån civilrätt och arbetsrätt till miljölagstiftning och regelverket i själva yrkestrafiklagen. Kurserna ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi så att du kan läsa och förstå bokföring, kalkyler, budget och bokslut. Du får också lära dig regelverk som gäller för farligt gods, mått och vikter, lastsäkring mm för att förebygga olyckor vid lastning och lossning. Studiematerialet som du får tillgång till vid kursen omfattar cirka 600 sidor.

Utbildning för trafiktillstånd hittar du hos olika anordnare. Vissa anordnare har specialiserat sig på kurser för en specifik transportgren, men hos oss på Aleso Utbildning hålls trafiktillståndskurser för alla tre transportgrenarna vid samma tillfälle vilket innebär att du kan gå en utbildning och sedan söka trafiktillstånd både för gods, buss och taxi.

10 vanliga frågor om trafiktillstånd

Fråga 1: Hur många prov måste jag göra för att få trafiktillstånd?
Svar: Det beror på vilken transportgren det gäller. Om du ska bli trafikansvarig och söka trafiktillstånd för gods eller buss krävs två prov, men om du ska söka trafiktillstånd för taxi krävs fyra prov.

Fråga 2: Varför krävs två prov för gods och buss?
Svar: Första provet är ett rent kunskapsprov där du får visa att du lärt dig allt som krävs av en trafikansvarig. Det andra provet bygger på fallstudier där du får visa att du kan använda dina kunskaper i konkreta situationer. Här får du använda vissa hjälpmedel, till exempel lagtexten.

Fråga 3: Vad ska jag läsa på för att klara det andra provet?
Svar: Använd dig av hela utbildningsmaterialet för repetition. Båda proven kan i vissa fall göras vid samma provtillfälle, annars har du enligt lag en månad på dig att klara båda proven.

Fråga 4: Hur ska jag lära mig att bokföra?
Svar: Kursen ger dig det du behöver, det vill säga grunderna i bokföring, så att du till exempel kan läsa av och förstå företagets balans- och resultaträkning.

Fråga 5: Vilka krav ställs på en trafikansvarig?
Svar: Du ska ha kontroll på företaget och se till att ledningen åtgärdar eventuella fel. Du är personligt ansvarig för att tala om för ledningen att de måste åtgärda felen.

Fråga 6: Kan den trafikansvarige straffas?
Svar: Ja, med böter eller avgifter. Till exempel om en olycka inträffar på grund av en enskild incident är företagsledningen ansvarig, men om olyckan beror på upprepade incidenter där den trafikansvarige inte har påtalat felen för ledningen och inte legat på för att ledningen ska åtgärda dessa, så kan den trafikansvarige straffas.

Fråga 7: Hur länge varar yrkeskunnigheten efter godkända prov?
Svar: Hela livet så länge du sköter dig, men om du missköter dig i jobbet – eller privat – så kan du bli av med din titel och yrkesroll.

Fråga 8: Varför krävs inte den här typen av utbildning och tillstånd för alla som startar företag?
Svar: Åkeriverksamhet har en historik, långt tillbaka i tiden, där man ibland slarvade med säkerhet och arbetsmiljö. Kravet på trafiktillstånd kom till för att reglera branschen på ett bättre sätt.

Fråga 9: Får jag komma tillbaka till utbildningen om jag inte klarar proven?
Svar: Du får komma tillbaka och repetera utbildningen hos oss utan extra kostnad. Vi fortsätter att hjälpa dig tills du klarar proven.

Fråga 10: Kan man ha en utomstående som är trafikansvarig tills jag klarat proven?
Svar: Ja, under en begränsad tid kan en utbildare eller någon annan som klarat proven, vara trafikansvarig i ett annat bolag än det man själv är verksam i.

5 tips om trafiktillstånd

 1. Som trafikansvarig är det viktigt att du har koll på helheten i företaget hela tiden, så att allt sköts som det ska och ingenting faller mellan stolarna.
 2. Ta hjälp av andra i företaget och delegera ansvaret så att ni tillsammans kan se till att hela verksamheten uppfyller lagar, regler och krav enligt trafiktillståndet. Utbilda gärna fler inom trafiktillstånd. Dessa personer blir själva inte trafikansvariga på företaget men de kan rapportera in till den som har rollen som trafikansvarig.
 3. Se till att du själv, som trafikansvarig, håller dig inom lagen. Grövre förseelser privat liksom indraget körkort med spärrtid kan leda till att du helt blir av med rätten att vara trafikansvarig. Ett trafiktillstånd utfärdas till ett organisationsnummer men trafikansvar är kopplat till ditt personnummer.
  Din lämplighet att bli trafikansvarig bedöms också utifrån din historik. Har du allvarliga trafikförseelser i din historik kommer du sannolikt inte att kunna bli trafikansvarig.
 4. Om företagets trafikansvarige behöver sluta på kort varsel eller blir sjukskriven, se till att ha någon som kan rycka in. Detta gör du enklast genom att låta fler anställda utbilda sig inom trafiktillstånd.
 5. Är du osäker på om din verksamhet behöver trafiktillstånd eller inte – se till att söka trafiktillstånd i alla fall, så är du på den säkra sidan.

Om våra kurser

Vi på Aleso Utbildning AB håller alla de kurser du behöver för att få ditt yrkestrafiktillstånd. Vi är en av de få stora aktörerna på utbildningar i Yrkeskunnande för Trafiktillstånd. Självklart är våra erfarna utbildare certifierade och godkända av myndigheter och branschorganisationer.

Garanti för att klara proven

Vi är unika med vår provgaranti vilket betyder att de som går utbildningen hos oss har stöd hela tiden tills de klarat proven. Vi garanterar därmed att de som går våra kurser klarar proven.


Läs mer om kurserna

 

Boka här

 

Kontakta oss

Trafiktillstånd och Covid-19

Debatt 17 november 2020 från Sveriges Riksdag angående Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd i samband med Covid-19 pandemin.