ADR utbildning Grund - Styckegods

Grundutbildningen i ADR är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst ADR utbildning Grund (styckegods). Förare som transporterar farligt gods på väg ska enligt krav inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har föraren examinerats med ett godkänt resultat. Denna ADR utbildning Grund är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Vi håller i utbildningarna antingen i Göteborg, på vårt huvudkontor eller ute hos beställare runt om i Sverige.

Innehåll

Kurslängd
2 dagar + 1 dag på webben

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Behörighet
Styckegods och bulktransport

Målgrupp
Förare som transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd

Pris
5 600 kr

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur

 

> Gå till bokning / anmälan & kursdatum för våra ADR-kurser

 

Vill du veta mer om vår ADR utbildning Grund?

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och skickar mer detaljer kring vår utbildning.