Sök ADR Utbildning

Grundutbildningen i ADR är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods).

Kurslängd
2 dagar + 1 dag på webben

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Behörighet
Styckegods och bulktransport

Målgrupp
Förare som transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd

Pris
4 500 kr

Helgpris
4 500 kr

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur

Till bokningen