Med föreläsningar på nätet!    Koden för att se föreläsningen hittar du om du loggar in till proven. Introduktion

Flik 1-5 Juridik
Flik 6-7 Ekonomi
Flik 8-9 Tekniska normer Säkerhet

Logga in till proven

Information om kursen

Yrkestrafiktillstånd Distanskurs

Utbildningen har funnits i Alesos regi sedan 1998. Från 1999 finns utbildningen också som distansundervisning. Fördelarna med distansundervisning är:

  • Att Du i lugn och ro hemma kan läsa in materialet på din fritid
  • Att Du kan arbeta med materialet i den takt som passar dig
  • Att Du inte behöver missa arbetsinkomster
  • Att Du kontinuerligt kan mäta din kunskapsnivå

Innehåll

Utbildningsmaterialet täcker de tre transportslagen taxi, buss och gods.

Utbildningsmatrialet är på 540 sidor, till detta har vi på hemsidan under Lagar och annat, många olika lagtexter och viktiga broschyrer. Det finns 980 frågor och övningar med facit och också prov som finns på nätet, förmodligen det mest omfattande materialet i Sverige för Yrkestrafiktillstånd.

Du har också oss på Aleso att ringa, maila och sms:a, inte bara på kontorstid utan oftast på kvällar och helger också. Vi följer dig, upp till ett år och ser till att du klarar proven. En trygghet som är värt mycket.

Byte av utbildningsform

Du kan alltid byta utbildningsform, från distansutbildning till lärarledd utbildning, om Du upptäcker att utbildningsformen inte passar dig. Det enda som tillkommer är mellanskillnaden till lärarledd och om vi behöver byta ut materialet tillkommer 2 000 kronor + moms.

Kurslängd
Individuellt

Förkunskaper
Behövs inga förkunskaper

Behörighet
Trafikansvarig / Eget åkeri

Målgrupp
Blivande trafikansvariga för buss, gods och taxi.

Pris
7 900 kr + moms.

Ingår
Kurslitteratur och inloggning på webben.

Till bokningen