Säkerhetsrådgivare ADR

Enligt lag skall samtliga verksamheter som hanterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare. Hantering av farligt gods innebär transportera, lasta, lossa, förvara eller överlämna det farliga godset till någon annan. Det finns undantag ifrån regelverket. Det är mängden farligt gods och dess egenskaper som avgör om er verksamhet behöver anlita en säkerhetsrådgivare.

Vi är godkända säkerhetsrådgivare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och hjälper er med aktuell lagstiftning.

Vi erbjuder oss:

  • Att utröna om ni behöver en säkerhetsrådgivare.
  • Att på konsultbasis sköta om säkerhetsrådgivningen samt genomföra utbildningar.
  • Att ge support åt verksamheter som hanterar mindre mängder farligt gods

Fyll i formuläret för att kontakta oss