Skolskjutsförare

Målet
Deltagarna skall efter genomförd utbildning på ett professionellt sätt kunna agera handlingskraftigt vid olyckor i trafiken, speciellt där barn är inblandade.

Deltagarna skall efter genomförd utbildning även ha fått en ökad förståelse för människors olika behov av bemötande med särskild inriktning på barn. Häri ingår även förståelse för olika typer av psykiskt och fysiskt handikapp.

Deltagare
Alesos utbildning vänder sig till förare av skolskjutsfordon.

Utbildningen utförs efter upphandlingens krav på orten. Ta reda på vad upphandlingen kräver.

Innehåll

  • Första hjälpen
  • Bemötande och kommunikation
  • Brandkunskap med tillämpning

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov.

 

Vill du boka denna utbildning? Fyll i formuläret för offert

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och skickar mer detaljer kring vår utbildning.