Ett ADR-intyg är giltigt i 5 år. För att förnya sitt ADR-intyg måste man gå repetitionsutbildning för de behörigheter man har innan giltighetstiden går ut. Man kan gå repetitionsutbildningen 1 år innan utgångsdatumet. Det nya intyget förlängs med 5 år, från utgångsdatumet på det gamla ADR-intyget.

Kurslängd
1 dag

Förkunskaper
Giltig ADR-intyg

Behörighet
Tanktransporter

Målgrupp
Förare av tankfordon, UN-tankar, MEG-containrar, batterifordon över 1 m³ och tankcontainrar över 3 m³.

Pris
1 800 kr

Helgpris
1 800 kr

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur

Till bokningen