Ett ADR-intyg är giltigt i 5 år. För att förnya sitt ADR-intyg måste man gå repetitionsutbildning för de behörigheter man har innan giltighetstiden går ut. Man kan gå repetitionsutbildningen 1 år innan utgångsdatumet. Det nya intyget förlängs med 5 år, från utgångsdatumet på det gamla ADR-intyget.

Kurslängd
1.5 dagar

Förkunskaper
Giltigt ADR-intyg

Behörighet
Styckegods och bulktransport

Målgrupp
Förare som transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd

Pris
3 500 kr

Helgpris
3 500 kr

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur

Till bokningen