Hjälp på väg

Utbildningen vänder sig till

 • Lastbilsförare
 • Entreprenörsanställda
 • Andra som i sitt arbete behöver vistas på eller vid vägen

Mål
Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna agera handlingskraftigt vid olycksfall och kunna rädda liv i trafiken eller på arbetsplatsen helt i linje med de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:7).

Deltagare
Utbildningen riktar sig till kollektivtrafik- och och godstransport/logistikföretag där kraven på kunskap och färdighet i första hjälpen och brandsläckning finnes.

Utbildningen
En endagsutbildning med teori och praktik. Vi använder oss av en helhetsbaserad pedagogik, där helheten är viktigare än varje enskild del (att förstå varför man gör det man gör och vad som händer om man inte gör det). Mycket av vår pedagogik bygger på inlevelseövningar med fokus på den verklighet respektive målgrupp befinner sig i. För oss är det viktigt med ett utbildningsklimat som tillåter ett lärande i diskussionen, att tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns i gruppen.

Innehåll

 • Skapa fri luftväg
 • Placera en medvetslös i stabilt sidoläge
 • Ge konstgjord andning vid andningsstopp
 • Larma
 • Hjälpa till att få bort föremål som sitter fast i halsen (luftvägsstopp)
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Lägga tryckförband vid blödning
 • Brännskador, nack- och skallskador
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner
 • Handla och organisera på olycksplats
 • Förflytta en skadad
 • Brandskyddsutbildning
 • Stor tillämpningsövning

Utbildningsintyg
Varje deltagare får intyg som bevis på genomgången utbildning.

 

Vill du boka denna utbildning? Fyll i formuläret för offert

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och skickar mer detaljer kring vår utbildning.