Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning till exempel svetsning, skärning, lödning och arbeten med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens föreskrifter kräver att brand- skyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Våra instruktörer är anslutna till Brandskyddsföreningen Sverige.

Kurslängd
7 timmar

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Behörighet
Heta arbeten i 5 år

Målgrupp
Anställda & entreprenörer som utför Heta arbeten

Pris
2 895 kr

Helgpris
3 195 kr

Ingår
Fika, lunch, kurslitteratur, certifikat och registrering ID06

Till bokningen