HLR är en förkortning för hjärt-lungräddning. HLR är en del av första hjälpen som bör vara en färdighet som finns hos alla människor. I utbildningen får deltagarna bland annat lära sig LABC, grunder i HLR, åtgärder vid luftvägsstopp och använda hjärtstartare.

Våra instruktörer är anslutna till Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Kurslängd
4 timmar

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Behörighet
Kompetenskort HLR med Hjärtstartare

Målgrupp
För alla som vill lära sig

Pris
5 500 kr för en grupp. Max 15 deltagare rekommenderas

Ingår
Fika, utbildningsmaterial och kompetensbevis

Kontakta oss för mer information