Biluthyrning

Det krävs ett tillstånd för att yrkesmässigt hyra ut personbilar och andra fordon.

Lagen om biluthyrning (1998:492) gäller yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år. Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse.
Det krävs även yrkeskunnande för att starta biluthyrning. Enligt gällande lagstiftning skall transportstyrelsen begära, att den som söker tillstånd eller skall vara ansvarig för biluthyrning, kunna dokumentera sitt yrkeskunnande.

Kursinnehåll:

 Biluthyrningsbranschen och dess regler
 Biluthyrnings- och yrkestrafiklagstiftning
 Hyresavtalet och dess juridik
 Brottsförebyggande kontroller
 Parkeringsregler med ägaransvar
 Eget företagande, företagsformer
 Branschanpassad företagsekonomi
 Bokföring, skatter och avgifter
 Arbetsgivarfrågor
 Försäkringsfrågor
 Arbetsmiljö

Vill ni boka utbildningen eller har frågor vänligen kontakta oss på 031-12 20 30 eller maila info@aleso.se.