Sök ADR utbildning Tank

Grundutbildningen i ADR Tank är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). ADR Tank-utbildningen är avsedd för chaufförer som transporterar farligt gods i tankar eller tankfordon. Vi håller i utbildningarna antingen i Göteborg, på vårt huvudkontor eller ute hos beställare runt om i Sverige. Målet med utbildningen är att du som deltagare efter slutförd utbildning ska vara medveten om vilka risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank. Dessutom ska du känna till de krav som gäller för att kunna hantera och transportera farligt gods med hänsyn till människa, miljö och egendom. Denna ADR utbildning Tank är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Information om ADR utbildning Tank

Kurslängd
2 dagar

Förkunskaper
Giltig ADR-grundkurs

Behörighet
Tanktransporter

Målgrupp
Förare av tankfordon, UN-tankar, MEG-containrar, batterifordon över 1 m³ och tankcontainrar över 3 m³.

Pris
2 800 kr

Helgpris
2 800 kr

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur

Om du har funderingar eller frågor rörande ADR utbildning Lärarledd är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att räta ut eventuella frågetecken.

Varmt välkommen till Aleso!

Till bokningen