ADR utbildning Tank

Grundutbildningen i ADR Tank är för yrkesförare som tidigare inte har ett ADR-intyg eller saknar ett giltigt ADR-intyg. För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). ADR Tank-utbildningen är avsedd för chaufförer som transporterar farligt gods i tankar eller tankfordon. Vi håller i utbildningarna antingen i Göteborg, på vårt huvudkontor eller ute hos beställare runt om i Sverige. Målet med utbildningen är att du som deltagare efter slutförd utbildning ska vara medveten om vilka risker som kan uppstå i samband med transport av farligt gods i tank. Dessutom ska du känna till de krav som gäller för att kunna hantera och transportera farligt gods med hänsyn till människa, miljö och egendom. Denna ADR utbildning Tank är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

ADR utbildning Tank av högsta kvalitet

När du väljer att gå grundutbildningen i ADR Tank för yrkesförare hos Aleso kan du känna dig trygg med kvaliteten på utbildningen. Samtliga våra lärare har lång och gedigen erfarenhet och kompetens inom området de utbildar inom. Det betyder att utbildningen gås igenom grundligt och noggrant samtidigt som eventuella frågetecken rätas ut på vägen så att du känner att du fått ut maximal nytta av utbildningen. Vi har förståelse för att alla inte har samma grundkunskaper och därför blir det viktigt att se saker ur olika perspektiv vid inlärningen. Under tidigare utbildningstillfällen av ADR utbildning Tank har vi fått väldigt positiv återkoppling från deltagare och givetvis arbetar vi alltid på att förbättra oss ytterligare.

Information om ADR utbildning Tank

Kurslängd
2 dagar

Förkunskaper
Giltig ADR-grundkurs

Behörighet
Tanktransporter

Målgrupp
Förare av tankfordon, UN-tankar, MEG-containrar, batterifordon över 1 m³ och tankcontainrar över 3 m³.

Pris
3 900 kr

Helgpris
3 900 kr

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur

 

> Gå till bokning / anmälan & kursdatum för våra ADR-kurser

 

Vill du veta mer om vår ADR utbildning Tank?

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och skickar mer detaljer kring vår utbildning.