Sök ADR utbildning Distans

Webbaserad utbildning enligt ADR, kapitel 1.3. Utbildningen är avsedd för exempelvis:

  •  Inköpare,
  •  Personal som packar och iordningställer sändningar,
  •  Personal som deltar i lastning,
  •  Lossning eller transportplanering samt personal som transporterar farligt gods men     inte omfattas av kravet på ADR-intyg (ADR-Grund Styckegods)

Syftet är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas. Utbildningen bör förnyas vartannat år då regelverken uppdateras.

Eleven erhåller inloggningsuppgifter via e-post och SMS. Utbildningslicensen gäller i 12 månader från första inloggning.

Information om ADR utbildning på distans

Samtliga anställda som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Denna ADR utbildning Distans är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Kurslängd
4-6 timmar

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Målgrupp
All personal som är delaktiga i hantering av farligt gods

Pris
1 490 kr

Ingår
Inloggningsuppgifter och utbildningsintyg

Om du har funderingar eller frågor rörande ADR utbildning Distans är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att räta ut eventuella frågetecken.

Varmt välkommen till Aleso!