Sök ADR Utbildning Distans

Webbaserad utbildning enligt ADR, kapitel 1.3. Utbildningen är avsedd för exempelvis:

  •  Inköpare,
  •  Personal som packar och iordningställer sändningar,
  •  Personal som deltar i lastning,
  •  Lossning eller transportplanering samt personal som transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg (ADR-Grund Styckegods)

Syftet är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas. Utbildningen bör förnyas vartannat år då regelverken uppdateras.

Eleven erhåller inloggningsuppgifter via e-post och SMS. Utbildningslicensen gäller i 12 månader från första inloggning.

Kurslängd
4- 6 timmar

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Målgrupp
All personal som är delaktiga i hantering av farligt gods

Pris
1 490 kr

Ingår
Inloggningsuppgifter och utbildningsintyg

Kontakta oss för mer information