Sök ADR Lärarled Utbildning

All delaktig personal som kommer i kontakt farligt gods skall minst ha en 1.3 utbildning. Syftet är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas. Utbildningen bör förnyas vartannat år då regelverken uppdateras.

Exempelvis

  • Lagerpersonal
  • Kontorspersonal
  • Truckförare
  • Förare som transporterar farligt gods i mindre mängder

Kurslängd
4 timmar

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Målgrupp
All personal som är delaktiga i hantering av farligt gods

Pris
1 990 kr

Helgpris
1 990 kr

Ingår
Fika, utbildningsmaterial och utbildningsintyg

Till bokningen