ADR Lärarledd Utbildning

All delaktig personal som kommer i kontakt farligt gods skall minst ha en 1.3 utbildning. Utbildningskravet gäller till exempel personer som klassificerar farligt gods eller utfärdar transportdokument. Dessutom gäller det för personer som förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. Syftet med ADR utbildning Lärarledd är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas. Utbildningen bör förnyas vartannat år då regelverken uppdateras. Vi håller i utbildningarna antingen i Göteborg, på vårt huvudkontor eller ute hos beställare runt om i Sverige. Denna ADR utbildning Lärarledd är godkänd av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Exempel på personer som ADR utbildning Lärarledd kan passa:

  • Lagerpersonal
  • Kontorspersonal
  • Truckförare
  • Förare som transporterar farligt gods i mindre mängder

Kurslängd
4 timmar

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Målgrupp
All personal som är delaktiga i hantering av farligt gods

Pris
1 990 kr

Helgpris
1 990 kr

Ingår
Fika, utbildningsmaterial och utbildningsintyg

 

> Gå till bokning / anmälan & kursdatum för våra ADR-kurser

 

Vill du veta mer om vår ADR ledarlädd utbildning?

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och skickar mer detaljer kring vår utbildning.