Utbildning ADR-FörarintygGrund- och repetitionsutbildning i transport av farligt gods för chaufförer.

Det är ett krav att chaufförer som transporterar farligt gods skall besitta ett förarintyg. Förarintygets giltighet är 5 år och måste förnyas innan det går ut.

Målet
Att ge deltagaren en god utbildning i vägtransport av farligt gods, för att klara MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) prov för förarintyget vilket är ett krav som ställs för att få transportera farligt gods på väg.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till blivande farligt gods chaufförer eller till de som måste förnya sitt intyg.

 


Innehåll

• Grundutbildning och repetitionsutbildning, Styckegodstransporter
Enligt ADR bestämmelserna, inklusive brand och LABC.
• Grundutbildning och repetitionsutbildning, Klass 1 (Explosiva ämnen och föremål)
Enligt ADR-bestämmelserna.
• Grundutbildning och repetitionsutbildning, Tank
Enligt ADR-bestämmelserna.

 


Grundutbildning

11-13 dec, grund, första dagen webbutbildning
14-15 dec, tank (fullbokad)
16 dec, klass 1 (fullbokad)

11-13 feb, grund, första dagen webbutbildning
15-16 feb, tank
17 feb, klass 1

23-25 april, grund
26-27 april, tank
28 april, klass 1

24-26 juni, grund, första dagen webbutbildning
28-29 juni, tank
30 juni, klass 1

 


Repetitionsutbildning

12-14 dec

20-21 jan, grund, webbutbildning kan väljas första dagen (helgkurs)
21 jan, klass 1 (helgkurs)
22 jan, tank

12-13 feb, grund
13 feb, klass 1
14 feb, tank

10-11 mars, grund, webbutbildning kan väljas första d dagen (helgkurs)
11 mars, klass 1, (helgkurs)
12 mars, tank

16-17 april, grund, webbutbildning kan väljas första dagen
17 april, klass 1
18 april, tank

19-20 maj, grund, webbutbildning kan väljas första dagen (helgkurs)
20 maj, klass 1 (helgkurs)
21 maj, tank

25-26 juni, grund
26 juni, klass 1
27 juni, tank


 


Anmäl dig här!

Anmälan

 

 

Aleso Utbildning AB

Katrinerovägen 2A

417 49 Göteborg

Tel: 031-12 20 30
Måndag-fredag: 08.00-17.00

 

Kontakta oss »

 

Karta »  

 

 


AKTUELLT

 

2017-11-12

Aktuella kurser

11-13 dec, ADR grund inkl. webb

12-14 dec, ADR repetition

 Läs mer på vår Facebook


 

Visste du att..

 

Vi erbjuder lärarledd undervisning för Trafiktillstånd i Göteborg, Stockholm, Linköping, Helsingborg och Örebro.
Aleso Utbildning AB
Katrinerovägen 2A
417 49 Göteborg
Tel: 031-12 20 30 Måndag-fredag: 08.00-17.00
www.aleso.se