TRUCKFÖRARUTBILDNING AB - TRUCKKORT

Truckförarutbildningen följer alla regler och ger dig truckförare som ökar säkerheten och produktiviteten i din verksamhet.

Alla som kör truck måste enligt lag ha truckutbildning/truckkort. Men en truckförarutbildning är inte bara en skyldighet, utan även en lönsam investering för ditt företag. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på arbetsplatsen, och därmed minskar risken för kostsamma skador på personal, gods och inventarier. Dessutom ökar effektiviteten och produktiviteten i din materialhantering.

Truckförarutbildningen följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, truckkort B, truckkort C och truckkort D. Genomförd och godkänd truckförarutbildning ger föraren ett utbildningsbevis (vanligen kallat för truckkort/truckkörkort/truckförarbevis).

Vi utbildar för alla sorters truckar och ger behörighet A och B. Utbildningen är på tre-fem dagar, två dagar teori och en-tre dagar praktik. Antal dagar beror på den praktiska delen, som är beroende av elevens förkunskaper och antal behörigheter.

De truckar som ingår i Truckförarutbildning AB är: Sitt- och ståstaplare, skjutstativtruck, smalgångstruck och motviktstruck, samt truckarna som ingår i Truckförarutbildning A (låglyftare för gående och åkande förare, ledstaplare samt låglyftande plocktruck).

Delar ur innehållet:

Teoridelen: Trucktyper, truckens konstruktion, ergonomi, truckens arbetssätt, daglig tillsyn, material- och godshantering, arbetarskydd och interna regler, trafik- och säkerhetsregler, interna regler, farligt gods. Teoridelen avslutas med ett skriftligt slutprov.

Praktikdelen: Daglig tillsyn, manöverorgan, övningskörning, material­hanteringsövning. Praktikdelen avslutas med ett praktiskt slutprov.

Kurslängd
3-5 dagar

Pris
Från 3 300 kr

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur.

Kontakta oss för mer information