Det finns en rad olika nivåer på motorsågsutbildningar

    1 dag, Säkerhet och hantering av motorsåg för kapning

AB   2-3 dagar, Trädfällning

C      2 dagar, Säkerhet och hantering av motorsåg vid avancerad trädfällning och stormfällda träd

D      1 dag, Vid linjearbete

E      1 dag, Säker hantering av motorsåg från skylift

S      1 dag, Säkerhet och hantering av motorsåg vid tillvaratagande av stormfällda träd

Pris
Fråga efter offert