Denna utbildning är en grundläggande utbildning i brandskydd. Kravet på brandutbildning finns inom alla typer av verksamheter och ingår i det systematiska brandskyddsarbetet. Kursen ska skapa förståelse för olika brandrisker, hur brand utvecklar sig samt reducering av skador till följd av brand. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Denna kurs kombineras ofta ihop med våra HLR-kurser.

Kurslängd
4 timmar

Förkunskaper
Krävs inga förkunskaper

Behörighet
Grunder i brandskydd

Målgrupp
För alla som vill lära sig

Pris
6 595 kr vardag
7 500 kr helg
för en grupp. Max 15 deltagare rekommenderas

Ingår
Fika och utbildningsmaterial

Kontakta oss för mer information