Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas. Det kan göras kollektivt med räcken eller personligt med fallskyddsutrustning. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att informera sina arbetstagare om riskerna på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Arbetstagaren är skyldig att anmäla brister i säkerheten till närmaste chef.

Målgrupp o förkunskaper
Alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd: takarbetare, byggnadsarbetare, ställningsarbetare, snöskottare med flera. Inga förkunskaper behövs

Innehåll

  • Vad händer när vi faller?
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Ansvar och skyldigheter hos arbetstagaren och arbetsgivare?
  • Vad säger arbetsmiljöverket?
  • Vad är CE- och EN märkning?
  • Riskanalys, räddningsplan
  • Vad kan användas som förankringspunkt?
  • Vilken utrustning används och hur sköter man den?
  • Utbildningen innehåller teori och praktiska moment.

Utbyte av utbildningen
Deltagarna har kännedom om risker och rådande lagar samt normer för arbete i fallriskmiljöer. Hur deras personliga fallskyddsutrustning används korrekt.

Behörighet
För att säkerhetsställa kvaliteten görs en validering av kursdeltagaren. Efter godkänd kurs erhålls ett certifikat. Vi rekommenderar med tanke på risker vid arbete på hög höjd att ny kurs genomförs efter 3 år.

Pris
1 895 kr vardag
2 195 kr helg

Kontakta oss för mer information