KOMPETENS FÖR ARBETE PÅ VÄG, APV

Steg 1 Grundkompetens 
Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av arbetsgivaren med ett kompetensintyg.

 • 1.1 Allmän grundkompetens, APV 1.1 
  För alla som utför arbete på vägen som är upphandlad av Trafikverket.
 • 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
  För förare av väghållnings- och transportfordon samt utförare av transporttjänster.
 • 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten 
  För vägarbetare eller liknande.

Steg 2 Kompetenskrav APV utförare
Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten.

 • 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon, APV 2.1 
  Förare av väghållningsfordon som utför skyddsarbete med TMA samt förare som utför intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar.
  Certifieringskrav.
 • 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering, APV 2.2
  För personal som svarar för det praktiska utförande av trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering (lagbas). Även personal som instruerar medhjälpare i steg 1 kompetens.
  Certifieringskrav.
 • 2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning, APV 2.3
  Personal som svarar för montering längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.
  Utbildningskrav (teori och praktik).

Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda
Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster.
Certifieringskrav.

 

Certifieringsprov och bokning hos Trafikverket

 • Efter 1 januari 2019 ska man kunna avlägga certifieringsprovet på Trafikverkets 72 provskrivningskontor.
 • Certifieringsprovet bokar du personligen via Förarprovs webbplats (från 1 januari 2019).
 • Inloggning görs med hjälp av BankID (mobilt eller säkerhetsdosa) och det krävs att du har ett giltigt ID06 kort vid bokningstillfället.
 • Du kan välja vilket kontor och vilken tid som helst från Förarprovs ordinarie tider.
 • En provavgift kommer att tas ut (inte fastställd ännu).
 • Klarar du provet registreras detta automatiskt i ID06 kompetensdatabas och kompetensen finns därigenom registrerat på dina ID06 kort. Klarar du inte provet får du inte genomföra det arbetet som provet avser. Det finns möjlighet att boka ett nytt prov. Regeln säger att man kan endast göra ett prov per dag.

 

Pris
1 900 kr (Steg 1.1, 1.2,1.3 samt 2.1)

Ingår
Fika, lunch och kurslitteratur

Kontakta oss för mer information

Till bokningen