Skriftliga instruktioner | O kr

Som hjälp vid en olycka eller ett tillbud ska skriftliga instruktioner medföras vid transport av farligt gods.

Krav på att medföra skriftliga instruktioner finns för både väg- och järnvägstransporter av farligt gods. Bestämmelser om skriftliga instruktioner finns i avsnitt 5.4.3 i del 5 i ADR-S respektive RID-S.

Dessa kallades tidigare transportkort.

Ladda hem skriftliga instruktioner gratis genom att klicka här.