Kursanm鄟an

Skriv vilken kurs du vill g i meddelande-f鄟tet.


Ditt namn:
*

 

Ev. företag:

 

Telefon:
*

 

Din e-postadress:
*

 

Meddelande:

 

Spam-hinder:

 

 5 = *


* = Dessa uppgifter m廛te du fylla i f顤 att kunna skicka ditt meddelandeKONTAKTINFO


 

Aleso Utbildning AB

Katrinerov輍en 2A

417 49 G飆eborg

Tel: 031-12 20 30
M幩dag-fredag: 08.00-17.00

 

Karta

 

 


AKTUELLT

 

2019-02-15

Aktuella kurser

17-19 feb, ADR Grundutbildning inkl. webb
20-21 feb, ADR Tankutbildning grund

18-19 feb, ADR repetition grund
19 feb, ADR repetition klass 1
20 feb, ADR repetition tank

22 feb, Farligt Gods 1.3


 Läs mer på vår Facebook


 

Visste du att..

 

Personal som 酺 involverade i hanteringen vid transport av farligt gods skall vara utbildade enligt de krav som st鄟ls i f顤eskrifterna f顤 respektive transportslag.
Aleso Utbildning AB
Katrinerov輍en 2A
417 49 G飆eborg
Tel: 031-12 20 30 M幩dag-fredag: 08.00-17.00
www.aleso.se